0%

ANGIELSKI

General English (GE)

Kurs ogólnego języka angielskiego, na którym uczniowie ćwiczą poszczególne językowe umiejętności , tzn. mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Największy nacisk kładziony jest na komunikację, tak aby jak najszybciej efektywnie porozumiewać się w języku angielskim. Zajęcia są inspirujące i motywujące poprzez dobór ciekawych materiałów oraz zróżnicowane gry i zabawy językowe wspierane nowoczesnymi technologiami.
Duża część lekcji poświęcona jest na dyskusje, pracę w parach lub w grupach, czy odgrywanie ról. Kurs prowadzony jest na wszystkich poziomach zaawansowania.

  • 60 godzin/semestr
  • spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają po 90 minut

Business English (BE)

Kurs ten pozwala rozwiać umiejętności swobodnej komunikacji w środowisku zawodowym, koncentrując się na słownictwie zawiązanym z językiem biznesu z dziedzin takich jak marketing, reklama, zarządzanie, finanse, handel i bankowość. Praktyczne ćwiczenia stymulujące rzeczywiste wydarzenia biznesowe pozwalają doskonalić umiejętności słuchaczy. Kurs prowadzony jest na wszystkich poziomach zaawansowania.

  • 60 godzin/semestr
  • spotkania 2 razy w tygodniu po 90 minut

Discussion Club

Kurs prowadzony jest w formie zajęć konwersacyjnych. Zajęcia oparte są o ciekawe i inspirujące do rozmowy autentyczne materiały, tj. artykuły prasowe, programy telewizyjne, i koncentrują się na tematyce życia codziennego oraz kulturze, sztuce, problemach społecznych, nowoczesnych technologiach i trendach.
Bardzo duży nacisk kładziony jest przede wszystkim na rozwój umiejętności komunikowania się, przedstawienie swoich poglądów, negocjowania oraz poprawnej wymowy i słownictwa.

Kurs prowadzony jest na poziomach B1/B2 oraz C1/ C2 z native speakerem.

  • 30 godzin/semestr
  • spotkania 1 raz w tygodniu po 90 minut

Survival English

Kurs w pigułce dla osób, które nie chcą pogłębiać zaawansowanych struktur językowych , a jedynie chciałyby szybko i skutecznie „dogadać się” podczas wakacji i prostych sytuacji dnia codziennego. Nacisk kładziony jest głównie na słownictwo i komunikację. Kurs prowadzony jest na poziomach A1 i A2.

  • 30 godzin/semestr

  • Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają po 90 minut

Grupy 5-8 osobowe

Jedynie niewielkie grupy pozwalają na efektywny kontakt nauczyciela z uczniem, mobilizują do pracy i umożliwiają aktywny udział na zajęciach wszystkim uczestnikom. Test oraz rozmowa kwalifikacyjna pozwalają odpowiednio dobrać grupę dla każdego
z uczniów.

Podręczniki

Wykorzystujemy jedynie najnowsze
i najlepsze publikacje renomowanych wydawnictw: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman, Macmillan, Heinemann, Cornelsen, Heuber, Langenscheidt, Hachette, Hatier-Didier, Cle International.

Sale

Zajęcia odbywają się w kameralnych salach, wyposażonych w materiały dydaktyczne, słowniki, sprzęt audiowizualny lub tablicę interaktywną, cała Szkoła ma stały dostęp do Internetu. Sale te są ważnym dopełnieniem procesu nauczania.

Lektorzy

Zatrudniamy wyłącznie lektorów mających wykształcenie filologiczne przygotowujące metodycznie i merytorycznie do pracy w szkole. Nasi nauczyciele są energiczni
i kreatywni, potrafią doskonale motywować do dalszej nauki, a co najważniejsze – kochają to, co robią. Atmosfera, którą tworzą na zajęciach, jest przyjazna
i inspirująca, co sprzyja współpracy
i gwarantuje satysfakcję z nauki.

Tradycyjny

2980 zł(rok)

2 x 90 minut w tygodniu
120 godzin lekcyjnych w roku

Business English

1540 zł(rok)

1 x 90 minut w tygodniu
120 godzin lekcyjnych w roku

Angielski w pigułce

1540 zł(rok)

1 x 90 minut w tygodniu
60 godzin lekcyjnych w roku

Discussion Club

1596 zł(rok)

1 x 90 minut w tygodniu
60 godzin lekcyjnych w roku

Zniżki i promocje

5% zniżki za kontynuację

10% zniżki rodzinnej

10% zniżki za naukę dwóch języków lub dwa różne kursy

Kursy Teddy Eddie – zestaw kursanta o wartości 190 zł GRATIS

Nowi klienci – podręczniki GRATIS

Zniżek nie można łączyć

Co obejmuje cena?

Test i rozmowę kwalifikującą do grupy

Dostęp do e-dziennika

Bezpłatne konsultacje w trakcie trwania kursu

Egzamin semestralny oraz końcowy.

Możliwość korzystania z naszej biblioteki wyposażonej w literaturę w wersji oryginalnej

Możliwość korzystania z pomocy naukowych w naszej szkole (słowniki, książki do nauki gramatyki itp.)

Wsparcie metodyczne

Dostęp do edukacyjnej aplikacji mobilnej, wspomagającej naukę słownictwa z kursu

Kawa lub herbata