0%

ANGIELSKI

Zajęcia dla dzieci szkolnych

W szkole N-joy English dzieci są szczególnie uprzywilejowane. Zostały dla nich stworzone specjalne sale – kolorowa i bezpieczna, pełna atrakcji i pomocna w procesie nauczania. Zajęcia takie prowadzą kreatywni nauczyciele doświadczeni w pracy z dziećmi którzy motywują je i zachęcają do dalszej nauki. Lekcje zbudowane są tak, aby dzieci były jak najbardziej aktywne. Statyczne zadania językowe przy stolikach przeplatamy elementami dynamicznymi czasem również ruchowo, lub, w grupach starszych, konwersacjami i zabawami dramowymi na dywanie.

Ważne jest dla nas aby dzieci potrafiły jak najszybciej komunikować się w języku angielskim, dlatego podczas naszych zajęć dzieci pracują na projektach odzwierciedlających życie codzienne np.: zakupy w sklepie, zamawianie posiłku w restauracji, wizyta u lekarza i wiele innych.

Piękne i ciekawe książki, zróżnicowane pomoce dydaktyczne, inspirujące gry oraz piosenki i filmy, intensyfikują i urozmaicają proces uczenia się.

Oferujemy grupy dla dzieci:

  • z klasy 0 – Teddy Eddie

  • z klasy 1 – Teddy Eddie

  • z klasy 2 – Young Learners 2

  • z klasy 3 – Young Learners 3

  • z klas 4-5 – Juniors

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 45 minut.

Egzaminy Cambridge YLE: Starters, Movers i Flyers

W związku z dużym zainteresowaniem naszych kursantów Egzaminami Cambridge YLE : Starters, Movers, Flyers, przygotowaliśmy dodatkowe bloki zajęć dla dzieci zainteresowanych zdaniem tych egzaminów. Na zajęciach tych uczniowie powtórzą i usystematyzują dotychczasowe umiejętności językowe oraz przećwiczą niezbędne umiejętności i strategie egzaminacyjne.

Są to zajęcia dodatkowe do tradycyjnego kursu ( 2 x w tyg.) i odbywają się 1 x w tygodniu i trwają 45 min.

Egzaminy Cambridge YLE: Starters, Movers i Flyers to testy, które poprzez zabawę sprawdzają umiejętności językowe dzieci w wieku 7-12 lat. Dzięki trzem poziomom trudności zarówno nauczyciele, jak i rodzice skutecznie monitorują poziom rozwoju językowego dzieci, a wyniki motywują je do dalszej systematycznej nauki języka. Forma egzaminu jest przyjazna potrzebom dzieciom, które chętnie wykonują poszczególne zadania. Egzamin jest wyłącznie „zdany” lub „niezdany”, nie ma tu konkretnych ocen które mogłyby niepotrzebnie stresować dzieci, a po zdanym egzaminie dziecko otrzymuje oficjalny Certyfikat Cambridge.

Poziom Starters: zwykle dzieci w wieku 7-8 lat, które uczęszczały już na około 100 godzin nauki języka angielskiego.
Aby zdać egzamin dzieci powinny umieć nazwać kolory, odpowiedzieć na proste pytanie o sobie oraz umieć napisać jednowyrazową odpowiedź na zadane pytanie.
Poziom znajomości języka : Preliminary

Poziom Movers: zwykle dzieci w wieku 8-11 lat, które uczęszczały już na około 175 godzin nauki języka angielskiego.
Aby zdać egzamin dzieci powinny zrozumieć podstawowe instrukcje wydane w języku angielskim, wypełnić prosty formularz lub odpowiedzieć na pytania o sobie, odpowiedzieć na pytania i zanotować proste informacje (np. dni tygodnia, imiona, godzina), które przeczyta w dziecięcym opowiadaniu lub usłyszy.
Poziom znajomości języka : Beginner (A1)

Poziom Flyers: zwykle dzieci w wieku 9-12 lat, które uczęszczały już na około 250 godzin nauki języka angielskiego ( czyli zwykle 2-3 lata)
Aby zdać egzamin dzieci powinny wytłumaczyć różnice między dwoma opowiadaniami lub obrazkami, napisać lub opowiedzieć krótką historyjkę po angielsku oraz zadawać pytania i używać czasu przeszłego.
Poziom znajomości języka : Elementary (A2)

Grupy 5-8 osobowe

Jedynie niewielkie grupy pozwalają na efektywny kontakt nauczyciela z uczniem, mobilizują do pracy i umożliwiają aktywny udział na zajęciach wszystkim uczestnikom. Test oraz rozmowa kwalifikacyjna pozwalają odpowiednio dobrać grupę dla każdego
z uczniów.

Podręczniki

Wykorzystujemy jedynie najnowsze
i najlepsze publikacje renomowanych wydawnictw: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman, Macmillan, Heinemann, Cornelsen, Heuber, Langenscheidt, Hachette, Hatier-Didier, Cle International.

Sale

Zajęcia odbywają się w kameralnych salach, wyposażonych w materiały dydaktyczne, słowniki, sprzęt audiowizualny lub tablicę interaktywną, cała Szkoła ma stały dostęp do Internetu. Sale te są ważnym dopełnieniem procesu nauczania.

Lektorzy

Zatrudniamy wyłącznie lektorów mających wykształcenie filologiczne przygotowujące metodycznie i merytorycznie do pracy w szkole. Nasi nauczyciele są energiczni
i kreatywni, potrafią doskonale motywować do dalszej nauki, a co najważniejsze – kochają to, co robią. Atmosfera, którą tworzą na zajęciach, jest przyjazna
i inspirująca, co sprzyja współpracy
i gwarantuje satysfakcję z nauki.

Szkoła podst. (2-4 kl.)

1580 zł(rok)

2 x 45 minut w tygodniu
60 godzin lekcyjnych w roku

Zniżki i promocje

5% zniżki za kontynuację

10% zniżki rodzinnej

10% zniżki za naukę dwóch języków lub dwa różne kursy

Kursy Teddy Eddie – zestaw kursanta o wartości 190 zł GRATIS

Nowi klienci – podręczniki GRATIS

Zniżek nie można łączyć

Co obejmuje cena?

Test i rozmowę kwalifikującą do grupy

Dostęp do e-dziennika

Bezpłatne konsultacje w trakcie trwania kursu

Egzamin semestralny oraz końcowy.

Możliwość korzystania z naszej biblioteki wyposażonej w literaturę w wersji oryginalnej

Możliwość korzystania z pomocy naukowych w naszej szkole (słowniki, książki do nauki gramatyki itp.)

Wsparcie metodyczne

Dostęp do edukacyjnej aplikacji mobilnej, wspomagającej naukę słownictwa z kursu

Kawa lub herbata