0%

HISZPAŃSKI

Tradycyjny

Kurs ogólnego języka hiszpańskiego, na którym uczniowie ćwiczą poszczególne językowe umiejętności , tzn. mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Największy nacisk kładziony jest na komunikację, tak aby jak najszybciej efektywnie porozumiewać się w języku hiszpańskim. Zajęcia są inspirujące i motywujące poprzez dobór ciekawych materiałów oraz zróżnicowane gry i zabawy językowe wspierane nowoczesnymi technologiami.
Duża część lekcji poświęcona jest na dyskusje, pracę w parach lub w grupach, czy odgrywanie ról. Kurs prowadzony jest na wszystkich poziomach zaawansowania.

- 30 godzin/semestr
- Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają po 60 minut

Grupy 5-8 osobowe

Jedynie niewielkie grupy pozwalają na efektywny kontakt nauczyciela z uczniem, mobilizują do pracy i umożliwiają aktywny udział na zajęciach wszystkim uczestnikom. Test oraz rozmowa kwalifikacyjna pozwalają odpowiednio dobrać grupę dla każdego
z uczniów.

Podręczniki

Wykorzystujemy jedynie najnowsze
i najlepsze publikacje renomowanych wydawnictw: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman, Macmillan, Heinemann, Cornelsen, Heuber, Langenscheidt, Hachette, Hatier-Didier, Cle International.

Sale

Zajęcia odbywają się w kameralnych salach, wyposażonych w materiały dydaktyczne, słowniki, sprzęt audiowizualny lub tablicę interaktywną, cała Szkoła ma stały dostęp do Internetu. Sale te są ważnym dopełnieniem procesu nauczania.

Lektorzy

Zatrudniamy wyłącznie lektorów mających wykształcenie filologiczne przygotowujące metodycznie i merytorycznie do pracy w szkole. Nasi nauczyciele są energiczni
i kreatywni, potrafią doskonale motywować do dalszej nauki, a co najważniejsze – kochają to, co robią. Atmosfera, którą tworzą na zajęciach, jest przyjazna
i inspirująca, co sprzyja współpracy
i gwarantuje satysfakcję z nauki.

Tradycyjny

1980 zł(możliwość zniżek)

2 x 60 minut w tygodniu
40 lekcji 80 godzin lekcyjnych w roku

Zniżki i promocje

5% zniżki za kontynuację

10% zniżki rodzinnej

10% zniżki za naukę dwóch języków lub dwa różne kursy

Kursy Teddy Eddie – zestaw kursanta o wartości 190 zł GRATIS

Nowi klienci – podręczniki GRATIS

Zniżek nie można łączyć

Co obejmuje cena?

Test i rozmowę kwalifikującą do grupy

Dostęp do e-dziennika

Bezpłatne konsultacje w trakcie trwania kursu

Egzamin semestralny oraz końcowy.

Możliwość korzystania z naszej biblioteki wyposażonej w literaturę w wersji oryginalnej

Możliwość korzystania z pomocy naukowych w naszej szkole (słowniki, książki do nauki gramatyki itp.)

Wsparcie metodyczne

Dostęp do edukacyjnej aplikacji mobilnej, wspomagającej naukę słownictwa z kursu

Kawa lub herbata